Mars Pesantren

Mars Darul Ma'arif Sintang

Derapkan langkah kakimu dengan semangat pancarkan iman
Maju-maju lah gapai citamu dengan ilmu pengetahuan
Wujud kembangkan jiwa insanmu demi kejayaan
Darul Ma’arif almamatermu teruskanlah tekad perjuangan

Siap mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah
Menguatkan nilai-nilai agama yang berlandaskan ahlu sunnah wal jama’ah
Darul Ma’arif lenteramu pelita perjuangan ilmumu
Darul Ma’arif bimbingkan akhlakmu kembangkan prestasi tuk masa depanmu
Ya Allah Ya Robbi berikanlah ridho-Mu,
Ya Allah Ya Robbi curahkanlah rahmat-Mu
Darul Ma’arif cahyamu…..