Hello Word

Jawa Ipsum tumut lenggah tileman, ulam, kaca tlngal nyepeng rencang cariyos nedha cepeng adhi petan swanten gesang mular bidal jampi pethak. Dhadha, “tuma pupur kathok enggal nyambut, irung teken dangu nama pedhang sima enjing cemeng.”

Mendem bathuk arta nyukani nuntak rah gegriya nanem dodot paken saweg rah, “kinten bucal: cewok pupur: untu.” Leres kirangan baita lek-lekan, boreh adhi, wos nyukani. Taken andhapan rah bangkekan gelung andhapan cundhuk ulam sawung pedhang toya; manah adhi toyan, rekaos benter tileman, gelung mejahi, sarem lenggah. Awis toya mantuk, emah-emah mendem semah sapu. Sangsam segawon serat tiapukan naleni, nuntak, peksi gujeng pupak toya mandhap, mular sekul wingking; mbekta selir raup gulu, bojo lek-lekan. Pundhak wana lingsem lisah ngiringaken wicanten nama balung; griya riyak cariyos? Awan tumut petan jawah awis peksi griya raos nyrengeni, dalu cengel, jampi, ngenger; mangga, dhateng ajeng tangi arta cukur. Leres margi pundhak kirangan bebucal gendhis jampi, sinjang, panjang gulu, “tileman; ageng.”

Tumbas rah tuya paken, ayam ulem-ulem lair leres margi lingsem badhe langkung nyukani wingking mular balung sumerep latu. Makarya dhawah Jawa Ipsum, “tileman mular bebucal, tiapukan tiapukan weteng, alit rah paidon.”

Leres saweg inggil mular, bucal imbuh pejah mendem, maesa pangilon, “mambet sampeyan ulam balung pejah, tuwi, nangis.” Bebed paken sapih menda, paken kekesahan; mucal bokong langkung minggat wanci pendhet, dodot, “dipun entosi sampeyan bebucal segawon leres.” Kemu sirah supena, “numpak lair bokong tuwuh umur nanem sela.” Badhe mandhap; tumpak cewok lawas gelung jaler mlampah radin gugah, bidal awan tuma, mangga dolan.

Gujeng gujeng ngangge nyipeng mangga pindhah pangilon andhapan epek-epek peksi mucal, naleni, ningali leres mular. Jawah, cucul gelung, pendhet gineman cukur mantuk, “dhadha ayam.” Driji enjing cemeng siti, mlampah bangkekan Jawa Ipsum pupak dipun entosi ngajeng nginum gineman sirah pendhet, “kijing bangkekan.” Pados rambut ageng bangkekan; tileman toya swanten ageng, benang. Radinan, cewok naleni kancing leres toyan nedha jampi manak cepeng aken lair andhapan raup emah-emah, riyak.

Suwun Kangge: http://jawaipsum.com/

Post Author: Pengelola

Pengelola (Administrator + editor utama). Hubungi admin di admin@maarif-sintang.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *